Dočasné přerušení provozu | Monkey´s Gym

Dočasné přerušení provozu

Od 13.3.2020 budou v návaznosti na dnešní rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu všechny provozovny Monkey’s Gym až do odvolání uzav?eny.

V tomto období se ruší všechny pravidelné lekce, otev?ené hodiny, narozeninové oslavy i plánované akce.

Lekce omluvíme v systému automaticky, není nutné vtomto ohledu provád?t žádné kroky. Režim vybírání náhrad oznámíme ihned poté, co se navrátíme do pravidelného provozu.

V??íme, že uvedené opat?ení bude ú?inné a t?šíme se po odvolání zákazu zase na vid?nou!

P?ejeme co nejklidn?jší nastávající období!