Všechny pobočky fungují ve standardním režimu | Monkey´s Gym

Všechny pobočky fungují ve standardním režimu

Máme skvělou zprávu – ve všech tělocvičnách máme opět otevřeno! Máme velkou radost, že se nám společně s lektorkami a lektory podařilo vymyslet, jak splnit současná přísná nařízení pro vnitřní sportoviště a současně umožnit dětem pohyb.

Pobočku Monkey’s Juklík máme otevřenou od pondělí 4. 5. 2020

Pobočky Monkey’s Harfa a Monkey’s Šestka máme otevřené od pondělí 11. 5. 2020

NOVÉ OD 18.5.2020

- Rušíme "hnízda", ve kterých děti v minulých dvou týdnech cvičily. Již od 11.5.2020 není povinné nařízení pro 2 metrové rozestupy u cvičebních lekcí. Nechali jsme z preventivních důvodů rozmístění tělocvičny o týden déle​, nyní již přistupujeme k běžnému cvičení za dodržení všech níže uvedených pravidel.

- I nadále je doporučeno, pokud to lze, udržovat rozestupy a během cvičení se nadměrně "nesrocovat" - i z tohoto důvodu ponecháváme u některých lekcí sníženou kapacitu.

- I nadále bude každé dítko mít svoje vydezinfikované pomůcky připravené v tašce - jedná se o menší cvičební pomůcky, kterých se děti nejčastěji dotýkají.

- I nadále zachováme cvičení na nářadí tak, že vždy odcvičí vícekrát cvik jedno dítě, poté se náčiní vydezinfikuje a pak teprve jde na cvik další.

- Samozřejmě i nadále budeme kompletně dezinfikovat tělocvičnu po každé lekci.

NOVÉ OD 25.5.2020

- Bude plně obnoven prodej nápojů, cukrovinek, kávy atp.

- Bude povoleno zdržovat se v prostorách předsálí max. 15 minut po lekci při dodržení rozestupů a použití roušek u dospělých​. Tento čas můžete využít na nakrmení dětí, aklimatizaci po cvičení, krátké pohrání v koutku. Prosíme dodržujte uvedený čas - i předsálí musíme před příchodem další skupinky dezinfikovat.

- Příchod na lekci zůstává stejný - prosíme přicházejte těsně před začátkem vaší lekce.

- Bude částečně obnoven koutek pro děti - s omezeným počtem a druhem hraček tak, aby bylo možné je snadno dezinfikovat.

Všechna ostatní pravidla platí stejně jako doposud:

- Na lekce mohou přicházet jen zdravé děti, které se nesetkaly s nákazou nebo nejsou v preventivní karanténě (totéž platí pro doprovod).

- Nutnost dezinfekce rukou při vstupu a po použití WC.

- Posunuté časy začátku dopoledních lekcí - budou takto platit až do konce semestru.

- Dospělí s rouškou, děti bez roušky po celou dobu pobytu v prostorách.

- Dodržovat rozestupy při čekání v předsálí.

- U odpoledních lekcí budeme v případě pěkného počasí v maximální možné míře využívat venkovních prostor.

- Intenzivně pracujeme také na režimu náhrad a věříme, že i zde najdeme na vaší straně pochopení.