Gymnastika je ideální pohybový základ pro předškoláky | Monkey´s Gym

Gymnastika je ideální pohybový základ pro předškoláky | Monkey´s Gym

Gymnastika je ideální pohybový základ pro předškoláky

Výchova k pohybu by měla začít co nejdříve a být hravá, bez drilu a soutěžení. Pro předškoláky je ideální gymnastika uzpůsobená jejich věku, díky níž se učí například koordinaci pohybů i prostorové orientaci. Na co si ale dát pozor?

Cvičení s padákem „Předškolákům rozhodně nelze doporučit posilovací cviky, nebo takové cvičení, při kterém dochází kextrémním rozsahům pohybů v kloubech. Zakázané jsou i doskoky a dopady z neúměrné výšky. Samozřejmě není možné chtít po dětech fyzicky náročné výkony, protože jejich svalová a kosterní soustava ještě není připravená na velkou zátěž. I z těchto důvodů nelze souhlasit s tím, aby se děti již od útlého věku věnovaly nějakému úzce specializovanému sportu. Předškolní věk vyžaduje především všestrannou a vyváženou pohybovou aktivitu,“ vysvětluje Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Nepropásnout „hýbací“ období

Parťáci Pokud jsou tedy hodiny pohybové výchovy vedeny profesionálně, lektoři je maximálně přizpůsobují věku a schopnostem dětí. Velmi vhodné jsou gymnastické prvky, které u dětí přispívají k utváření návyků správného držení těla, rozvoji koordinačních schopností, prostorové orientaci. Děti se tak učí vnímat a ovládat svůj pohybový aparát i získávají odvahu provádět některé dosud nepoznané cviky, jako je třeba kotoul nebo přeskok lavičky.

„I takto, z našeho pohledu, jednoduché cviky, jako je kotoul, představují pro mnoho dnešních dětí, ale i dospělých, velký problém. Přitom právě předškolní věk je ideální dobou, kdy se lze pohybové základy jednoduše naučit. Jak známo, přirozená potřeba a touha hýbat se se začíná kolem puberty vytrácet, proto je nutné toto období nepropásnout a probudit u dětí lásku k pohybu včas,“ připomíná Kristýna Přibylová.

Hravé cvičení na vhodném nářadí

Cvičení Kvalitní profesionální dětskou tělocvičnu poznáte i podle nabídky a stavu cvičebních pomůcek a gymnastického nářadí. Pro cvičení základů gymnastiky je nutná pestrá škála cvičebních pomůcek. Od těch nejjednodušších, např. překážek různých tvarů, s nimiž se děti učí základní akrobatické dovednosti, až po zcela nezbytné gymnastické nářadí, jako jsou bradla, hrazda, kladina, žebřiny či trampolína, které slouží k nácviku složitějších gymnastických prvků.

„Naším heslem je hravý přístup, pozitivní motivace, žádné zákazy ani příkazy. Děti se musí na hodinu v tělocvičně především těšit, proto cvičení probíhá jako jedna dlouhá hra. Jen tak si děti pohyb odmala oblíbí a získají tolik potřebný vztah k pohybu do budoucna,“ dodává na závěr Kristýna Přibylová z Monkey´s Gym, která projekt profesionálních dětských tělocvičen spustila před sedmi lety poté, kdy marně hledala kvalitní cvičení pro svého, tehdy dvouletého, velmi živého a pohybově nadaného syna. Díky inspiraci a osobní zkušenosti s dětským cvičením v USA „rozjela“ profesionální tělocvičny pro děti u nás.