Cvičení - Předškoláci (4-7 let)

KURZY CVIČENÍ PRO DĚTI OD 4 DO 7 LET

Pohybovou průpravu v této věkové kategorii vnímáme jako příležitost zdokonalit již naučené dovednosti a připravit děti na různé sportovní aktivity. Děti v tomto věku jsou většinou velmi živé a my se snažíme jejich energii v hodinách cvičení nasměrovat tím správným směrem. Hravou formou je vedeme ke kladnému vztahu ke sportu, spolupracovat s vrstevníky, prohlubovat kooperaci v kolektivu.

Vše v duchu našeho základního přístupu – aby se děti při pohybu hlavně bavily a do kurzů se rády vracely..:-)

  • Věková kategorie: 4 - 6 let
  • Délka cvičební hodiny: 60 minut
  • Maximální počet děti v hodině: 12 (2 lektoři)

Zkušební hodinu ZDARMA si rezervujte ZDE

PARŤÁCI (4-6 LET)

Jako základ pro další sportovní specializaci slouží speciálně připravená metodika, ve které klademe důraz na všestranný pohybový rozvoj při zapojení svalů celého těla.

Díky vhodnému prostoru naší tělocvičny si děti mohou v kurzech Parťáků osvojit cvičení na gymnastickém nářadí, bavit se při sportovních hrách a zdokonalit dovednosti s míčem a jiným náčiním.

Zařazujeme složitější cviky na velkém nářadí, posilujeme svalovou soustavu úměrně věku dítěte, dále rozvíjíme hrubou motoriku, věnujeme se míčovým hrám. Hodiny pravidelně prokládáme obtížnějšími sportovními hrami, které jsou zaměřené již na logické myšlení a kombinaci. Při cvičení zpíváme s dětmi anglické a české písničky a prohlubujeme tak jejich všestranný rozvoj.

SPORŤÁCI

Základy nejznámějších sportů jsou naší specialitou, kterou chceme předškolákům (a menším školákům) přiblížit v několika blocích to nejdůležitější ze sportovních aktivit.

Právě v tomto období je velmi vhodné, aby děti dostaly obecné základy pro širokou paletu možných sportů, avšak prozatím bez úzké specializace a bez nutnosti věnovat se konkrétnímu sportu již intenzivně či dokonce závodně. Obratnost, kterou touto průpravou získají, pak využijí nejen ve škole, ale i dalších oblastech. Ve srovnání s vrstevníky budou mít náskok v podobě kvalitní pohybové průpravy pro další rozvoj.

V průběhu semestru se tak po několik hodin v hlavním bloku věnujeme fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, tenisu, hokeji, golfu, gymnastice, atletice… A to vždy zábavnou formou, která je kromě praktické části doplněna i o související teoretickou průpravu – pravidla, historie, známí sportovci, největší úspěchy atp.