Metat hvězdy po zahradě děti baví. Naučte je to, dokud jsou malé! | Monkey´s Gym

Metat hvězdy po zahradě děti baví. Naučte je to, dokud jsou malé!

Přemet stranou patří mezi náročnější cviky, které je ale vhodné se naučit ještě v útlém věku, kdy jde všechno snadněji. V profesionálních tělocvičnách Monkey´s Gym učí děti podle speciálně zpracované metodiky – Konceptu pohybové všestrannosti pro nejmenší.

Jak naučit děti hvězdu „Předškolní věk vyžaduje všestrannost a vyváženost pohybové aktivity bez toho, aby ho dítě strávilo pouze jednostranným pohybem skloněné nad hokejkou nebo s tenisovou raketou v ruce. Různorodost pohybu a zapojení všech částí těla jsou v tomto věku extrémně důležité a rodiče by i při dřívější specializaci na jeden sport měli dbát na kompenzační cvičení a zapojení všeobecné pohybové průpravy do pravidelných tréninků. Naším heslem je hravý přístup, pozitivní motivace, žádné zákazy ani příkazy. Hodina v Monkey´s Gym tělocvičnách vybavených speciálním nářadím a náčiním jen pro děti probíhá jako jedna dlouhá hra, a tak by to mělo vypadat, i když se snaží rozhýbat své ratolesti rodiče,“ říká na úvod Kristýna Přibylová, zakladatelka profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym, určených dětem od 6 měsíců do 7 let, a rovnou přidává podrobný návod, jak naučit dítě přemet stranou – neboli oblíbenou a efektní hvězdu.

Základem hvězdy je stojka

Jak naučit děti hvězdu Správný nácvik přemetu stranou vyžaduje, aby už děti dobře zvládly stoj na napnutých rukou. Důležité jsou také průpravné cviky, které musíme zařadit pro zpevnění těla v dostatečném předstihu před samotným nácvikem „hvězdy“. Základ pohybu při provádění přemetu je švih jedné a odraz druhé nohy, díky nimž se tělo přetočí přes stoj na rukou.

„Při nácviku nejprve vytvoříme v tělocvičně pomocí provazu nebo lepicí pásky čáru v prostoru, kde děti po jednom zkoušejí dotknout se postupně všemi čtyřmi body. První našlápnutí jednou nohou, dotek první rukou, dotek druhou rukou a došlápnutí na druhou nohu. Lektor přitom dětem vždy pomáhá,“ vysvětluje Kristýna Přibylová.

Když už se děti umí správně odrazit a mají dynamiku k tomu, aby hvězdu udělaly, mohou ji zkoušet v prostoru. Lektor vždy pomáhá pouze v pase jistit a případně pomáhá dítě vynést do správné polohy. Při tomto cviku je důležité postavení obou rukou. „První ruka se pokládá na zem tak daleko, aby nedošlo k naskočení na ruku, ale ne příliš blízko. Druhou ruku je výhodné opřít o zem v šíři ramen. Prsty ruky musí směřovat mírně po směru pohybu. Toto postavení je nejefektivnější, co se do odrazu druhé ruky týče,“ upozorňuje Jan Beran, odborný konzultant profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym, a dodává, že přemet stranou lze provádět z místa nebo z poskoku.

Trénujeme přemet stranou z místa

1. Cvik začíná ze stoje na levé noze, unožit pravou, upažit.Jak naučit děti hvězdu

2. Došlápnutím pravé nohy provedeme úklon vpravo se současným unožením levé nohy švihem.

3. Dohmátneme pravou rukou vedle těla dostatečně daleko, potom levou.

4. Se současným odrazem pravé nohy se dostáváme do stoje na rukou s maximálním roznožením.

5. Po přetočení se odrážíme levou rukou od země a došlapujeme na levou nohu, poté přeneseme váhu těla na pravou nohu.

„Dítě přitom vždy držíme za pas zkřižmo, kdy instruktor stojí za zády cvičence a pomáhá s přetočením. Aby si děti uvědomily správnou polohu nohou, dlaní a hlavy, využíváme značky. Klademe je nejdříve do oblouku, později do lajny (do roviny),“ doporučuje Jan Beran, odborný konzultant profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

Pozor na nejčastější chyby!

Dítě chybuje, když:

…není zpevněné – nesmí se prohýbat ani vysazovat hýždě.

…švihová noha opisuje oblouk bokem, místo vrchem nad cvičencem.

„A chybou lektora je, když se nachází ve špatném postavení k dítěti a neuchopí jej zkřižmo za pas,“ říká Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym a na závěr připomíná ještě jednu zásadu. „U žádného cvičení by neměla chybět nejprve rozcvička pro zahřátí organismu, zaměřená také na protažení – strečink.“