Stojku by měl umět každý školák – velký návod, jak na to | Monkey´s Gym

Stojku by měl umět každý školák – velký návod, jak na to

Umíš stojku? Koukej na mě… Takhle se dřív děti běžně trumfovaly. Ale dnes umí tenhle cvik správně jen hrstka z nich. „Přitom právě stoj na rukou patří k základnímJak naučit děti hvězdu pohybovým dovednostem, které by měli zvládat už školáci na prvním stupni ZŠ,“připomíná Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.

„Před zahájením nácviku stojky se dítě musí nejprve naučit zpevnit své tělo a pletence ramenní. S dostatečným předstihem tedy zařazujeme průpravné cviky, jejichž cílem je umět ze sebe udělat „prkno“, a tím se zpevnit,“ vysvětluje Jan Beran, odborný konzultant profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym, a připomíná, že stejně jako kotoul učíme děti i stoj na rukou na žíněnce nebo měkké podložce.

Pomohou průpravné cviky: prkno a trakař

Jak naučit děti stojku Prkno: Děti si lehnou na břicho, připraví si ruce pod sebe a nohy na špičky. Následně se zapřou o ruce a zvednou se do prkna. Důležité je, aby děti měly napnuté ruce, nevystrkovaly a nezvedaly zadek a nějakou dobu v této pozici vydržely.

Děti drží v prkně, lektor chytne dítě za obě nohy a zkouší ho vynést do stojky – důležité je, aby dítě vydrželo na napnutých rukách a při zvedání se příliš neprohýbalo v oblasti bederní páteře.

Trakař: Děti si udělají dvojice a jeden z nich se postaví na ruce, druhý z dvojice chytne nohy a jako trakař musí přejít tělocvičnu z jedné strany na druhou. Cestou zpět se ve dvojici vystřídají.

Nácvik stoje na rukou

Pokud se dítě dokáže dostatečně zpevnit, můžeme již přejít k samotnému nácviku stojky.

Jak naučit děti stojku 1. Nejprve dítě začne ve vzporu ležmo, kdy jej dva trenéři (případně další cvičenci) uchopí za ramena (aby nešlo dopředu nebo nespadlo na hlavu) a stehna, kolena nebo kotníky (ne za boky) a pomalu jej zvednou do stoje na rukou. Stoj zkorigujeme tak, aby bylo tělo v rovině.

2. „Zvládne-li dítě tento krok, můžeme přejít ke stojce z nákroku, kdy trenér stojí bokem, chytá dítě v oblasti kolen a druhou rukou mu srovnává rovinu těla,“ popisuje Kristýna Přibylová z Monkey´s Gym. „Tento cvik je dobré nejdříve trénovat u zdi tak, že dítě si ve stojce opře nohy v místě pat o stěnu. K nácviku v prostoru přistupujeme až poté, kdy získá jistotu.“

3. Poslední stupeň nácviku je stejný jako předchozí s rozdílem, že dítě dělá stojku k čelem stojícímu trenérovi. Ruce pokládá těsně k jeho mírně nakročené noze. Trenér jistí dítě oběma rukama ze stran nohou v oblasti lýtek.

4. Návrat ze stojky je buď do kotoulu, nebo nohama zpět na podložku. Trenér dává dopomoc.

Pozor na nejčastější chyby!

Dítě chybuje, když:

… se prohýbá a nezpevní tělo

… krčí nohy

… se nedostatečně odrazí

… ve stoji vysazuje hýždě.

„A chybou lektora je, když stojí ze špatné strany a neohlídá možný pád na hlavu či přepadnutí na druhou stranu,“ připomíná Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym.