Pravidla bezpečného cvičení | Monkey´s Gym

Pravidla bezpečného cvičení | Monkey´s Gym

Pravidla bezpečného cvičení

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CVIČENÍ PLATNÁ OD 14. 3. 2022

Většina pravidel pro vstup a pohyb v prostorách provozoven byla vládními opatřeními zrušena.

I přes to prosíme, abyste v zájmu ochrany zdraví dětí i dospělých dodržovaly minimální preventivní opatření, která uvádíme níže. Předem děkujeme!

1. SPOLEČNÉ PROSTORY/PŘEDSÁLÍ

a. Ve společných prostorách není nadále nutné nosit ochranu úst a nosu.

b. Prosíme o dodržování odstupu 1,5 m od ostatních klientů.

2. POKYNY PRO CVIČENÍ

a. Skupinové lekce mohou probíhat bez větších omezení i bez nutnosti dodržovat rozestupy.

b. Při cvičení není vyžadována ochrana dýchacích cest.

c. Limit pro skupinová cvičení aktuálně není stanoven.

d. Pro vstup a odchod z tělocvičny používejte k tomu určený vchod/východ.

3. PODMÍNKY PRO VSTUP DO MONKEY’S GYM

Všechny osoby mohou do prostor Monkey´s Gym (tělocvičny i předsálí) vstupovat bez omezení za předpokladu, že nevykazují známky respiračních onemocnění. Tato podmínka vyplývá z Provozního řádu Monkey’s Gym.

4. DEZINFEKCE

a. U vstupu do našich prostor je umístěna dezinfekce –prosíme, vydezinfikujte ruce sobě i dětem.

b. Všechny společné prostory a povrchy pravidelně dezinfikujeme.

c. Prostor tělocvičny a cvičební náčiní dezinfikujemedle potřeby.

5. OSTATNÍ INFORMACE

a. V prostoru baru je možné bez omezení prodávat balené nápoje či potraviny, popř. další nápoje.

b. Podmínky pro vstup dle bodu 3. platí pro všechny probíhající aktivity včetně např. otevřených hodin, narozeninových oslav, diskotéky atp.