Pravidla bezpečného cvičení | Monkey´s Gym

Pravidla bezpečného cvičení

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CVIČENÍ PLATNÁ OD 30. 8. 2021

Všechny, kteří navštěvují naši tělocvičnu prosíme o dodržování následujících pravidel. Tato pravidla vycházejí z aktuálně platných vládních opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 a jsou z titulu těchto nařízení povinná. Děkujeme za dodržování!

1. SPOLEČNÉ PROSTORY/PŘEDSÁLÍ

a. Vstup do společných prostor je možný jen s respirátorem nebo nanorouškou.

b. Je povinné dodržování odstupu 2 m od ostatních klientů.

c. V předsálí je možná přítomnost počtu osob vyplývajícího z aktuálně platných nařízení. Recepční vás musí při překročení tohoto počtu požádat o opuštění předsálí.

d. Všechny osoby starší 7 let zdržující se v prostorách Monkey’s Gym se musí prokázat negativním testem, být očkované nebo po prodělání onemocnění – podrobně viz bod 3.

e. Osoby, které pouze přivedou děti na cvičení a v prostorách se nezdržují, nemusí splňovat podmínky dle bodu 3.

f. Toalety je možné používat vždy po jednom a po použití je nutné provést dezinfekci.

2. POKYNY PRO CVIČENÍ

a. Skupinové lekce mohou probíhat bez větších omezení i bez nutnosti dodržovat rozestupy.

b. Při cvičení není vyžadována ochrana úst.

c. Limit pro skupinová cvičení aktuálně není stanoven.

d. Pro vstup a odchod z tělocvičny používejte k tomu určený vchod/východ.

3. PODMÍNKY PRO VSTUP DO MONKEY’S GYM

Jako provozovatel jsme ze zákona povinni provést kontrolu splnění podmínek pro vstup do prostor. Všechny osoby starší 7 let, které pobývají v prostoru provozovny, musí předložit recepční potvrzení (sms, tištěné nebo dokument v mobilu) o splnění jedné z těchto podmínek:

a. negativní PCRtestne starší než 7 dní nebo

b. negativní antigenní test ne starší než 72 hod nebo

c. potvrzení oočkování - alespoň 14 dní po 2. dávce nebo

d. potvrzení, že spadají doochranné lhůty 180 dní od prodělání nemoci Covid-19.

e. potvrzení o provedení antigenního nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení – lze doložit potvrzením ze školy nebo čestným prohlášením zákonného zástupce (lhůty stejné jako 3a. a 3b.)

V případě, že se nemůžete prokázat žádným z výše uvedených potvrzení a chcete vstoupit do provozovny:

a. Zakoupíte si u nás na recepci námi nabízený kvalitní antigenní test.

b. V prostorách před provozovnou provedete samotestování.

c. Negativní výsledek testu předložíte recepční ke kontrole.

d. Použitý test i s příslušenstvím zabalíte do jednorázového plastového obalu a zlikvidujete mimo prostory Monkey’s Gym.

4. DEZINFEKCE

a. U vstupu do našich prostor je umístěna dezinfekce – ruce musíte dle nařízení povinně vydezinfikovat sobě i dětem.

b. Všechny společné prostory a povrchy pravidelně dezinfikujeme.

c. Prostor tělocvičny a cvičební náčiní dezinfikujeme po každé lekci.

5. OSTATNÍ INFORMACE

a. V prostoru baru je možné bez omezení prodávat balené nápoje či potraviny, popř. další nápoje.

b. V případě, že není naplněn maximální počet osob v provozovně, mohou rodiče na svoje děti počkat v předsálí za podmínky, že splňují 3. bod těchto pravidel, mají nasazenou roušku a dodržují 2 m odstup od ostatních osob.

c. Otevřené hodiny mohou probíhat bez omezení.